Stressforvaltning

On 26. marts 2014

,,Alt pres er selvpåført.”

Med andre ord er stress noget, vi selv vælger. Vi kan narre os selv til at tro, at nogen eller noget får os til at gøre noget mod vores vilje, men i sidste instans har vi altid valget og evnen til at sige nej, selv hvis der er voldsomme konsekvenser forbundet med at gøre det.

Vi har så meget mere kontrol over vores dagligliv, end vi gør os klart, ofte fordi vi aldrig har loddet stemningen for at finde ud af, i hvor høj grad vores tanker påvirker alt, hvad der kommer til os i løbet af dagen.

Comments are closed.