Spiritualitet

On 20. februar 2014

Spiritualitet handler om, at et menneske skal lade sig bevæge tillidsfuldt og forholdsvis passivt i en større udvikling i modsætning til at kæmpe imod, når man møder modstand. Modstand – i form af sygdom eller anden personlig modgang – er i virkeligheden blot faser i altings gode bevægelse. En sygdom skal derfor favnes som en form for hjælp – ikke bekæmpes.

Idéen er: Giver livet ikke én det, man ønsker sig, for eksempel sundhed, børn og arbejde, er det enten, fordi man ikke er klar til at få det endnu, eller fordi livet har andre planer med én. Og derfor er det enkelte menneskes opgave i højere grad at lade sig bevæge gennem udviklingen som vand i en flod, der er et meget brugt billede, i stedet for at vise trods og yde modstand.

Kigger man på den spiritualitet, der optræder inden for konsulentverdenen og i erhvervslivet, er grundtonen noget anderledes. Her er det netop ofte modstand, kamp og ihærdighed, der fremhæves. Man er selv skaber af sin egen virkelighed, og derfor skal man kæmpe, kræve og forvente meget.

Comments are closed.