Om at skelne sande sjæleindtryk og intuition

On 9. maj 2014

Sand spirituel kontakt og sjælelig intuition vil altid fremstå som en inspiration og forholde sig til det at tjene.

Den giver energi, stimulerer kreativitet, vitalitet og en følelse af glæde.

De som har åbnet ordentligt op for den, kan genkendes ved visse fællestræk:

1. Personen bliver stadig mere magnetisk, trækker flere og flere mennesker til sig. Der sker ingen formindskelse.Deres arbejdsområde vokser ustandseligt.

2. Du vil forstå alt, hvad du modtager, og være i stand til at acceptere det ud fra din egen grundlæggende viden.

3. Der er altid en ny belæring, en ny vinkel eller tilnærmelse, en større dybde, syntese osv.

4. Vedkommende vil vise ydmyghed, oprigtighed og enkelhed. Han eller hun lever op til de højeste standarder. Han eller hun har ikke brug for at være perfekt, men det bør være indlysende, at det er et mål. De fremsætter ikke fordringer vedrørende sig selv, ej heller stiller de krav til andre.

5. Kontakt med disse personer vil altid stimulere stærke, positive, intuitive og mentale reaktioner.De er som kraftværker af energi. De opmuntrer, helbreder og beskytter andre.

6. De, som har ægte spirituel kontakt og sjælelig intuition, er højt organiserede. De har veludviklede sind, hjerte og intuitive evner. De er kreative i mange retninger, og de har mange års tjenester bag sig.

7. Der vil være et voksende arbejde med loven om privatliv. Vedkommende kan måske stile ind på dig og samle indtryk om dig op, men han eller hun vil ikke røbe det på grund af de højere love. De indser deres magt til at påvirke andre og er derfor ekstremt omhyggelige med alt, hvad der bliver givet udtryk for. De ser måske noget, men de vil ikke fortælle dig, hvad de ser. De røber måske ikke ting direkte for dig, men deres energi vil stimulere din egen intuition, således at du vil blive i stand til at se og forstå klarere.

Comments are closed.