Fred

On 11. november 2014

“Fred betyder ikke fraværet af konflikt; forskelle vil der altid være. Fred betyder at man løser disse forskelle med fredelige midler; gennem dialog, uddannelse, viden; og på humane måder.”

Comments are closed.