Intro

Bettina

 

 

“En væsentlig betingelse for et lykkeligt liv er,
at man ikke forskruer sig eller faststiller sig,
at man finder den fulde samklang mellem
omgivelserne og sit eget jeg.”

 

 

 

Clairvoyance hjælper mennesker til at få skjulte aspekter frem. Og personlig udvikling er vigtig del i ethvert menneskes liv. Så ens livskvalitet og ens syn på livet bliver mere positivt.

Healing er en del af at skabe balance i sind og krop. Healing er en måde at komme i balance med sig selv og være med til at åbne op for de skjulte potentialer, der ligger i os alle.

At kende sig selv kræver en stor ærlighed og åbenhed for at kunne videreudvikle sig selv som menneske, og frigøre følelsesmæssige blokeringer.

 

 

 

Clairvoyance

Betyder klarsyn og er en evne til at se andre tilværelsesplaner end det fysiske. Med sådan en højere synsevne er man eks. i stand til at se både frem og tilbage i tiden, hvilket er årsagen til at en clairvoyant kan rådgive omkring fortidige , nutidige og fremtidige begivenheder.

Sessions

Ved en session er det kun Bettina og en person til.
En session foregår privat. Så bliver det  lettere at tage mere private ting op med den afdøde.


Mediet

Medium betyder midten. mange tror, at åndeverden eller ‘den anden side’, er oppe i himmelen. Nej, den er her, omkring os, hele tiden, men dens vibrationer er så høje, at vi ikke sanser dem hele tiden.

De fleste mennesker sanser noget og føler noget indimellem. For det at være sensitiv og mediumistiske er noget, vi alle kan lære. Men nogle af os har fået en mere veludviklet evne til at kunne arbejde med det og være budbringer og hjælpe dem , der søger råd og  og støtte gennem  det spirituelle.

Et medie har evnen til at knytte en kontakt mellem åndeverdenen og den fysiske verden – til vore afdøde relationer- ved denne forbindelse er det muligt at videregive informationer og kendetegn , det vil typiske være venner og slægtninge.

Afdødekontakt

Ved afdødekontakt har du mulighed for at komme i kontakt med afdøde slægtninge og venner som ønsker at meddele sig til dig. Som medie kan jeg ikke bestemme , hvem der kommer og hvornår. De afdøde har deres frie vilje til at ønske kontakt.