Etiske regler

  • Stiller aldrig ind på en person, der ikke har bedt om det.
  • (Mis)bruger aldrig mine evner i festlige lag og under indtagelse af spiritus eller andre rusmidler.
  • Fortæller aldrig om død,ulykke og andre alvorlige sygdomme.
  • Viser respekt og indlevelsesevne overfor sin klient.
  • Har tavshedspligt.
  • Har stor ansvarlighed- etik og moral.
  • Har en god skelneevne.
  • Blander mig aldrig i en lægelig beslutning om medicin, men vil altid bede dig om igen at tale med din egen læge.