De, som elskede os i livet

On 28. marts 2014

De, som elskede os i livet, holder ikke op med at elske os i døden.

Ofte vil en nær afdøds sjæl vende tilbage, om end kun kortvarigt, for at bekræfte dette.

Selv om det er overraskende, bør det aldrig skræmme os.Den slags lejligheder bør man tage imod med glæde.
De fleste begravelsesskikke har et skjult aspekt, som står i forbindelse med forstillingen om et liv efter døden.

Når sjælen frigør sin energi fra den fysiske krop bliver den adskilt fra den normale prana eller livskraft, som den ville hente via den fysiske krop.Derfor henter den energi fra andre kilder.

Det er derfor, man anbringer blomster og tænder lys.

Comments are closed.