Clairvoyance

On 24. februar 2014

Mennesker med særlig følsomhed kalder vi “clairvoyante”.

Clairvoyance betyder “klarsyn” på fransk,og er et udtryk for en særlig følsomhed overfor de udstrålinger vi mennesker udsender. Disse udstrålinger eller signaler indeholder informationer om vores liv, og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

Clairvoyance er evnen til at bruge mere end de almindelige 5 sanser som at se-høre-føle-smage og fornemme hvilke budskaber, der kommer fra auraen og den åndelige verden i form af skytsånder, guider og afdøde 

Mange mennesker tror at clairvoyance er at få noget at vide om fremtiden.
Clairvoyant rådgivning er budskaber, der vil være godt for dig at vide nu og her. Så har man en bedre mulighed for at komme videre i sit liv.

Clairvoyante kan “aflæse” informationer i vores aura og komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, og andre døde – som har en tilknytning. De har for det meste en besked til dig – eller vil bare fortælle, at de er kommet over på den anden side og har det godt. (Eller de vil bare gøre sig bemærket.) !!

En clairvoyant er RÅDGIVER og ikke en spåkone som fortæller dig hvordan dit liv skal leves.

Vi bærer selv hele ansvaret for vores liv på jorden. Vi får hele tiden præsenteret muligheder, men vi træffer selv vores egne valg – og vi må selv stå til regnskab for vores handlinger – senere i livet eller i næste liv.

Comments are closed.