At træffe valg

On 17. juni 2013

Ofte kan vi få følelsen af, at det er menneskerne omkring os, der er årsag til, at vi ikke kan komme videre og det er det, vi er omgivet af, der begrænser de muligheder, som byder sig.

Men inderst inde er vi vores egen begrænsning – der er ikke nogen, der kan begrænse os, medmindre vi tillader det.

Ofte lader vi det blive en undskyldning eller en årsag til ikke at udleve de ønsker, vi har til livet. I virkeligheden handler det ofte om, at vi er bange for det uvisse og derfor finder en undskyldning for ikke at betræde nye veje.

Selvom vi af indre godt ved, hvad der ville være det optimale for os, kan vi have en tendens til at tænke på, hvad der ville være en forhindring, frem for at se på, hvad der kunne være en mulighed 
– og derved helt glemme at holde fast i det, som talte for det bedste.

Vi glemmer den frihed, som os er givet fra starten af vort liv, glemmer den glæde, der ved, at vi kan vælge at gå frit, når blot vi selv er parate til at turde tage konsekvensen ved at lægge vort liv i universets hænder og lade det vise vejen.

Når du som menneske vælger at søge indad i dig selv eller søge nye veje og grænser i livet, vil du ofte fornemme, at dine omgivelser ændrer adfærd over for dig.

Men i virkeligheden er det ikke nødvendigvis dine medmennesker, der forandre sig , men dig selv – fordi du gennemgår en slags indre forvandling.

Dette medfører, at din måde at agere og reagere på vil være anderledes end før, og det vil dine omgivelser kunne mærke.

Da må du huske på, at de forholder sig til dig som du ” plejer ” at være, og hvorledes skulle de kunne andet, når det, er det de er vant til.

Comments are closed.