At dyrke jorden

On 15. juli 2013

Jo sundere jord vi dyrker på, desto bedre frugt høster vi.

Når vi beslutter os for at ville blive en bedre gartner, altså et bedre menneske, så må vi se på , hvilken jord vi har fået tildelt.

Det hjælper ikke at se på, hvad de andre eller naboen har fået tildelt, da det jo er din jord!

Det kan være hårdt at skulle indse, at der er for meget ukrudt i din jord – men hvis du vil dyrke noget nyt og få noget til at gro, så må du starte med at vende jorden og kultivere den for at få ukrudtet ryddet af vejen.

Det kan være et hårdt krævende stykke arbejde.

Det roder og kræver megen energi, da du er nødsaget til at grave op på livets problemer, ellers vil den kvæle det nye, der bliver sået.

Jo før du luger ukrudtet op desto bedre, da når det ikke at rodfæste sig, og det slipper nemmere

Således er det også med livets problemer, jo før vi prøver at få løst dem, jo nemmere slipper de.

Ellers kan de begynde at vokse og brede sig og derved også afføde flere og større problemer.

Comments are closed.