Alle er lige

On 2. juni 2013

Alle mennesker er lige for gud:

I stedet for “Fader vor, du som er i himmelen…” Stod der i de gamle skrifter : ” Min far og min mor, som er i himmelen… ” Sådan startede den bøn, vi alle har lært, oprindeligt.

Mor betyder jord. Far betyder himmel. Det vil sige den mandlige styrke – den maskuline handling, og den kvindelige bløde, feminine form – jorden.

Det er det, vi møder, når vi går til jorden, hvor vi selv har bedt om, at gøre regnskabet op. Der er ingen ond gud . Heldigvis eksisterer himmel og helvede kun inde i dig selv. Som yin og yang eller som positiv eller negativ.

Når du er glad, er himmelens tilstand i dig. Er du sur og tvær og ondskabsfuld, så er helvedes tilstand i dig. Derfor skal du bestræbe dig på at være glad ! Vær glad for hver dag du vågner. Jo tættere er du på at komme hjem i din fars hus i himmelen, hvor du skal se, hvad du har indhentet i dit jordliv.

Når du er gået over, sker der det i din fars himmel, at du står overfor et spejl. Dit jordeliv bliver gjort op. Notaterne bliver skrevet ned i din hukommelse.

Der står, hvad du skal tage op i det næste jordeliv for at gøre det bedre.

Husk ordet: Gud er kærlighed, hvad der end sker. Gud er kærlighed og lader os genføde og genføde til den dag, vi kan sige, at det er fuldbragt.

Comments are closed.